ΣΤΑΤΙΚΗ 2 - ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νία δημοσίευσης Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 2 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2: 18.00-20.00 Σ2-2

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2: 12.00-14.00 Σ2-2

ΤΡΙΤΗ 13/2: 14.00-16.00 Σ2-2