ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημ/νία δημοσίευσης Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017


ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/6
18,00-20,00 ΜΔ+Μ-1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/6
13,00-15,00 ΜΔ+Μ-2
ΤΡΙΤΗ 20/6
17,30-19,30 ΜΔ+Μ-3
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6
17,30-19,30 ΜΔ+Μ-4

ΜΠΕΤΟΝ 2 ΟΓΔΟΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3

ΠΕΜΠΤΗ 15/6
15,30-17,00 Β2-1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/6
10,00-11,30 Β2-1
11,30-13,00 Β2-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/6
10,00-11,30 Β2-2
11,30-13,00 Β2-2
13,00-14,30 Β2-2
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6
13,00-14,30 Β2-3
16,00-17,30 Β2-3
19,00-20,30 Β2-3
ΤΡΙΤΗ 20/6
14,00-15,30 Β2-4
15,30-17,00 Β2-4
19,00-20,30 Β2-4
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6
14,00-15,30 Β2-5
15,30-17,00 Β2-5
19,00-20,30 Β2-5
ΠΕΜΠΤΗ 22/6
14,00-15,30 Β2-6
15,30-17,00 Β2-6
18,30-20,00 Β2-6

ΣΙΔΗΡΕΣ 2 ΟΓΔΟΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΤΗ 20/6
17,00-19,00 ΣΙΔ2-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6
17,00-19,00 ΣΙΔ2-2
ΠΕΜΠΤΗ 22/6
17,00-18,30 ΣΙΔ2-3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 236
17,00-18,30 ΣΙΔ2-4
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6
10,00-12,00 ΣΙΔ2-5

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 2 ΕΚΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2

ΤΡΙΤΗ 20/6
15,30-17,30 ΕΔ2-1
19,30-21,30 ΕΔ2-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6
12,00-14,00 ΕΔ2-2
16,00-18,00 ΕΔ2-2
ΠΕΜΠΤΗ 22/6
13.00-15.00  ΕΔ2-3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6
18,00-20,00 ΕΔ2-3
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6
11,00-13,00 ΕΔ2-4
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6
14,00-16,00 ΕΔ2-4

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6
16,00-17,30 ΠΣ-1
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6
13,30-15,00 ΠΣ-1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6
12,30-14,00 ΠΣ-2
ΤΡΙΤΗ 27/6
15,30-17,00 ΠΣ-2
17,00-18,30 ΠΣ-3
19,00-20,30 ΠΣ-3
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6
13,00-15,00 ΠΣ-4
15,00-17,00 ΠΣ-4
17,30-19,30 ΠΣ-5
ΠΕΜΠΤΗ 29/6
12,00-14,00 ΠΣ-5