ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
Ημ/νία δημοσίευσης Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6
14,00-16,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2-2

16,00-18,00 ΣΤΑΤΙΚΗ 1-3